.
.
به هوش بودم از اول
_______________که دل به کس نسپارم
.
.
شمایل تو بدیدم
_______________نه عقل ماند و نه هوشم
.
.

جست و جو

 

یاد باد آن روزگاران یاد باد

چهارشنبه 16 اسفند 1391   10:39 بعد از ظهر


از در کسوت دبیری ،

روز  قبل کارگاه علوم با همان همکار هم سن و مهربانم رفتیم مدرسه ی پارسال. داشت ماشین را پارک می کرد، گفتم:  "کلی فک کردم چه جوری رفتار کنیم؟ بریم کجا؟ چی می شه؟" گفت: "من فک کردم نکنه تحویلمون نگیرن؟!" گفتم: " خیلی هم دلشون بخواد!"

با خنده...زیر باران... وارد مدرسه شدیم، هنوز زنگ صبحگاهی ورود به کلاس نخورده بود.

همان لحظات اول همدیگر را بین هجوم بچه ها گم کردیم. بعضی هایشان خیلی صادقانه بغلت می کردند، بعضی هایشان دست می دادند، بعضی می دویدند و بعضی هم حتی از جایشان بلند نشدند تا تو برای سلام بروی.

قدشان بلند شده بود، عینکی شده بودند، چاق تر شده بودند و بعضی لاغرتر.

سعی می کردم به اسم هایشان بهشان سلام دهم، سلام زهرا جون، سلام شادی، سلام فاطمه خانوم...با تک تک شان دست دادم و بعضی هایشان را که عقب تر بودند، در حال دست دادن کشیدم جلو و گفتم: "حالا این قد عقبم خوب نیس!" و صورتشان را بوسیدم.

می پرسیدند تند تند:

"خانوم تا کی هستین؟" "خانوم چه خبر از دانشگا؟ درسا خوبه؟" "امسال کجا درس می دین؟" "خانوم چرا دیگه نیومدین؟!" "خوبین خانوم؟" "خانوم برا کارگا می آین؟"

و می گفتند:

"خانوم چه قد بزرگ شدین!" "خانوم جاتون خیلی خالیه" "دلمون براتون تنگ شده بود" " چه عجب خانوم! یاد ما کردین" "معلمای امسالمون اصن خوب نیستن"

و من در جواب این جمله آخر بارها و بارها گفتم: "بچه ها نباید این چیزا رو به ما بگین!"

جواب سوال های نیکو را که دو کتاب بود و چند برگ کاغذ بهش دادم و خیلی تشکر کرد.

رفتند سر کلاس و ماندیم تا زنگ تفریح بعدی.

دوباره همان قصه ها و...

باورم نمی شد...زهره چه قدر دلش تنگ شده بود، خیره شده بود در چشم هایم و حرف می زد.

مرضیه و نازنین با هم آمدند و دعوا سر این که کی زودتر خانوم را بغل کند! بی انصافی مرضیه درین بود که اول که شد هیچ! ول نمی کرد که نوبت نازنین شود.

زهرا آن وسط سوال گرامر می پرسید!

نرگس داشت صندلی می برد توی حیاط، گفت: "خانوم اسم منو یادتونه؟" گفتم: "بله!-یادم بود ولی باید تمرکز می کردم-" گفت: "چیه خانوم!؟" گفتم: "تربچه" نفهیمدم چه گفت وقتی داشت می رفت به حیاط -صندلی سنگین بود و بیش ازین نمی توانست بایستد- . و هنوز چه قدر خودم را ملامت می کنم ازین که اول نامش را یادم رفته بودم و دوم هم این که گفتم، تربچه. باید می گفتم که برای به یاد آوردن نامش وقت می خواهم. کار خوبی نکرده بودم به ویژه در کسوت دبیری.


جای بعضی از بچه ها خیلی خالی بود، مدرسه هایشان را عوض کرده بودند مثل درسا و مرجان.

بعضی ها را هم که خیلی دلم می خواست ببینم ندیدم، میترا، زهرا، فاطمه زهرا، عطرین، نیلوفر و...

آن موقع حتی یاد بعضی هایشان هم نیفتادم بس که وقت کم بود و حرف زیاد...


چند دقیقه قبل برگشتنمان بود، مرضیه آمد و گفت: "خانوم بابامون فوت کرد." گیج شدم، آن قدر در حال خنده بودم که "عزییزم" و "خدا رحمتشان کند را" را با لبـ ـخند گفتم. نمی دانستم چه بگویم. بچه ها آمدند و خودت رفتی عقب تر. وقتی رفتند صدایت کردم. گفتم: "چرا مرضیه؟ در اثر چی فوت کردن؟ کی؟" گفتی: "سرطان خانوم.شهریور" ناشیانه گفتم: "خب خوبه دیگه، خیلی وقت گذشته" گفتی: "خیلی وقت هم نیس، پنـ-شیش ماهه همش." گفتم: "سن پدرت بالا بود؟" گفتی: "نه خانوم، جوون بود بابام، چهل سالش بود." یادم نیست دیگر چه گفتم...اصلا بلد نبودم چه بگویم...دلم می خواست از اول که بغلت کردم می دانستم...متعجب بودم ازین که چشم های زیبا و مهربانت وقت گفتن این کلمات نمناک نشده بودند. حس می کردم خیلی بزرگ شده ای. دلم می خواست حرف می زدم با تو مرضیه جان. یادم افتاد چه قدر پزشکی را دوست داری...پدرت ولی دیگر نیست تا تو را در لباس های سفید ببیند...پزشکی و حتی عروسی...


رفتن برایم خیلی سخت بود. برای منی که حالا می فهمم چه قدر تدریس را دوست دارم. به سختی از مدرسه رفتم.


نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان

برکت

پنجشنبه 9 آذر 1391   07:11 بعد از ظهر


از در کسوت دبیری ،

بسم الله الرّحمن الرّحیم


بی وقت شده بود

آن قدر که دعای کمیل را یک نفس تند تند می خواند

می بلعید یا می چشید نمی دانم

آن قدر می دانم که می چسبید...

به دلش می نشست

بیش تر از خیلی وقت های دیگر.


توی آموزشگاه

در اوج بی وقتی

وقتی تا ساعت 12:25 را سر کلاس مدرسه گذرانده بود و

با لباس های گچی و نفس نفس زنان می رسید به کلاسی که ساعت 12 شروع شده بود 

ناهار نخورده

چای ننوشیده*

نماز نخوانده

و تا 8 شب کلاس داشت.

گاهی نماز (ظهر و عصر) را قبل رفتن به کلاس می خواند

گاهی در استراحت کوتاه بینش.

سر نمازها

حسرت یک سجده ی طولانی تر از معمول را می شد در چشمانش دید

گاهی

فقط چند ثانیه فرصت داشت که اشکــــ ببارد

و چه راحت خدا توفیقش می داد.


قصه این گونه پیش نرفت

رسید به جایی که 

فرصت همان کمیل تند تند هم نبود

مگر پنج شنبه هایی که برگه ی آزمونش را زودتر می داد

می آمد مسجد دانشگاه محل امتحان که امروز مسجد دانشگاهش شده**

می نشست

تند تند کمیلش را می خواند

و چه قدر بابت داشتن این دقیقه های بی قاعده خدایش را شکر می گزارد.


خدا باید برکت بدهد به زندگی ما

گاهی ولی این روزها

وقت تا دلت بخواهد هست

توفیق اما...* باید تدریس را چشیده باشی که بدانی یک نصفه لیوان چای ایستاده خوردن چه قدر خستگی را از جانت به در می کند.

** همیشه فکر می کند همان دو-سه بار دعای کمیل...همان چند بار نماز مغرب و عشا...کار دستش داد...دلش انگار بند شده بود به مسجد این دانشگاه...نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان

70

پنجشنبه 30 شهریور 1391   10:01 بعد از ظهر


از در کسوت دبیری ،

پارسال این روزها


درگیر این بودم که

چه بپوشم

چه می شود

چه بگویم

چه کنم

چرا ها و چه گونه ها...چه قدر ها...چه وقت ها...تمام کلمات پرسشی ای که با چه شروع می شدند

گلوله ی پرسش رفتم سر کلاس.


تقریبا هیچ چیز مثل تصور من پیش نرفت!


اولین تجربه ی تدریسم -در مدرسه-

در برابر همکار عزیزم بود، کسی که دو تا مدرک کارشناسی ارشد دارد و دانشجوی دکتراست، سال ها تجربه ی تدریس و سنش بیش از من...


حالا که از آن روزها دور شده ام

به تر می فهمم چه قدر خدا عنایت و موهبت نثارم کرده بود

چه قدر...


نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان

عاشقان را بر سر خود حکم نیست

پنجشنبه 30 شهریور 1391   09:37 بعد از ظهر


از در کسوت دبیری ،

همان روز که جواب نهایی کنکور کارشناسی ارشد آمد، نیمه شبش

با ایمیل دعوت به همکاری شده بودم در یکی از دبیرستان های بسیار خوب تهران

با این که نمی خواستم دیگر درگیر زبان شوم

با سر اجابت کردم!

همه ی گروه از دوستان عزیزم بودند، مدرسه ی خواهر گلم بود، حقوقش ساعتی دو برابر حقوق تدریس پارسالم بود، حجم کاری ام کم بود

ولی هیچ کدام ازین ها دلیل نبود

دلیل همان بود که من دوست داشتم تدریس را

ساختن جامعه را، نرم نرمک...

خدمت را به - به قول مامان و بابام- اسلام و مسلمین


خدا نخواست که بشود

من ساعت 8 تا 10 و 1 تا 5 کلاس داشتم. برنامه ی آن زنگ دقیقا بین کلاس هایم بود؛ ولی خب من که بالگرد شخصی ندارم. همان روز ثبت نام زنگ زدم و عذر خواستم.


چند روز پیش دوباره تماسی و دعوت به تدریس و آن هم موقعیتش خوب بود و

دلیل قبلی هم مستدام


خدا نخواست که بشود

یک شنبه ها 10 تا 12 و 4:30 تا 8 کلاس دارم. برای آن مدرسه باید 12:30 تا 4 می رفتم ؛ولی خب من که بالگرد شخصی ندارم. ازین که یادم بودند تشکر کردم و گفتم نمی آیم.


هر چه فرمان تو باشد آن کنندنوشته ی آفـتابـــــــ گـردان

68

دوشنبه 13 شهریور 1391   03:40 بعد از ظهر


از در کسوت دبیری ،

با کلی اصرار راضی شدم یک زنگ بریم حیاط. به در حیاط بودن هم قانع نبودند و التماس می کردند چند دقیقه ای بازی کنند. 7 دقیقه وقت دادم که بازی کنند و من هم در ان فاصله درس جدید را برای یکی از بچه ها که متوجه نشده بود، تکرار کردم.


*اهمیت بنیادی تخته را آن روز فهمیدم.


نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو