تبلیغات
کـلام - سی و چهار

.
.
به هوش بودم از اول
_______________که دل به کس نسپارم
.
.
شمایل تو بدیدم
_______________نه عقل ماند و نه هوشم
.
.

جست و جو

 

سی و چهار

دوشنبه 22 مهر 1392   11:16 بعد از ظهر


از نو اندیشی ،

بیشینه استفاده ممکن را از تلفن همراه و پیام کوتاه و دوستانش می کرد
راحت تر از آن که تصورش کنی
می توانست هر روز کمک حال خیلی ها باشد

اطلاعات
نکات
فقط با کمی وقت گذاشتن و دلسوزی

* حماقت است اگر فکر کنیم توفیق این نیک خویی را جز خداوند رحمان نثارمان می کند.


نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان