تبلیغات
کـلام - زندگی شرمندگی...

.
.
به هوش بودم از اول
_______________که دل به کس نسپارم
.
.
شمایل تو بدیدم
_______________نه عقل ماند و نه هوشم
.
.

جست و جو

 

زندگی شرمندگی...

چهارشنبه 18 بهمن 1391   08:25 بعد از ظهر


از شعر ،

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

آه درد

آه دود

                  قلب ها گشته کبود

آه و ناله

ضجه مویه

                  اشک . . . خون

                                  زندگی ردّ جنوننازها بر سختی ات

چشم بر بدبختی ات

رعب ما          ناز ما

هق هق و آواز ما

طعم  گس

                  فریاد رس

آه . . . باران

                 دادرس!جوی خون

ارابه گون

در به در

بی ثمر

                  دره ها را می درد

                  خشم را سر می بَردحوصله

                  فاصله

آغاز دنیا و

                 صله!

                  خستگی

                                    آهستگی

                                                      با همه وارستگی!خاطره

                  واهمه

                                    زیر لب یک فاطمه . . .

                                    نذر و ناز و احتیاج

                                    ظلمت شب بی سراجغایت و مبدا همان

                                    آشکارا و نهان

غصه و غم در زمان

                                    آتش کیفر به جان

                  زلزله

                  فاصله

                                    ازدیاد قافله!

 


زندگی                  شرمندگی . . .

بندگی                  یک دندگی!

درد و زخم

                  پاد زخم

 

راه فردا

                  باز هم . . .


 

نوشته شده در 2 دی 1392

ساعت 10:21شب 


نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان