تبلیغات
کـلام - یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان

.
.
به هوش بودم از اول
_______________که دل به کس نسپارم
.
.
شمایل تو بدیدم
_______________نه عقل ماند و نه هوشم
.
.

جست و جو

 

یا رب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان

دوشنبه 13 آذر 1391   10:46 قبل از ظهر


از بیداری ،

بسم الله الرّحمن الرّحیم


صبح ها فقط مانده بود برایش تا از اخبار بی خبر نباشد!
دم دو تا كیوسک روزنامه فروشی سر راهش،‌ عقب تر از مردان می ایستاد
تیتر روزنامه ها را می خواند
می دانست وقت نیست كه گلچین كند و بخرد... و قدر یک آه یا یك لبـ ـخند می ماند پای روزنامه های روز.

بعضی شب ها اما ساعت خوردن شام با ساعت یكی از اخبارها همـ ـپوشانی داشت...

هر طور بود حكم جدید رئیس جمهور را شنید*
یادش افتاد...
مصلا
بهار 88
آن قدر پرچم بزرگ را چرخانده بود كه دستانش تاول زدند
بی شك نبود،‌ تحرك هایش
اما...لازم بود (به نگاهش)

هرچند...همان روز...خیلی نقد داشت به بعضی شعارها...كه از شور بودند تنها،‌ نه از شعور.

شعارهایی که هیچ وقت، حتی زیر لب هم تکرارشان نکرد.

امروز هم لازم است
چشمانمان به لبان مبارک ولی امرمان باشد
پا كج نگذاریم
چشم، بی جا نچرخانیم
حد فاصل راه و بی راه
                                                 باریک است
مثل صراط
                                        باریک
بر فراز دره ای ژرف

هنوز دعا می كنم آقای احمدی ن‍ژاد را...دعای خیر...نفرین بماند برای هرگز!

اما

دور نیست كه من و شما

بله خود شما!
پشت میزی بنشینیم...
آماده ایم!؟
یا فقط شعارش را بلدیم
ای رهبر آزاده...آماده ایم! آماده!


* بخوانید لطفا متن حكم دكتر را

از دست دادن متن های آقای شریعتمداری...حیف است اغلب ... ولی هرگز نمی بارد !  پس نوشت:

دست به تیغ جراحی بردن برای زخمی که بسته شده سخت است

نوشته باشی می دانی که با رنگ دیگری تصحیح کردن یک نوشته سخت است

شعر گفته باشی چشیده ای که توضیح آرایه های یک غزل ناب، سخت که نه، جانـ ـکاه است


نوشتم

که بگویم

چرخ روزگار اگر چرخیده

اگر روزی پرچم می چرخاندیم در هواداری کسی

و امروز قلم می چرخانیم در نقدش

همه ازین است که از خدایمان خواسته ایم

چشمانمان

به حرکت های آرام چشم های رهبر عزیزمان باشد

که باور داریم در تشخیص بصیرتی بالاتر از بصیرت ولی فقیه مان نیست.


دعا کنید..آخرالزمان است..نه روز آخر سال 2012..که روزهای آخر عمر زمین است و ایمان چون آتشی در دست

دعا کنید ایمانمان را کف دستانمان نگه داریم

دعا کنید ایمانمان ایمان باشد نه شبه ایمان...نه نفاق...نه شرک خفی...

دعا کنید برای این ناچیز نیز


نوشته ی آفـتابـــــــ گـردان